Báo Đồng Nai điện tử
En

Sở GT-VT thông báo nhận lại hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe

09:05, 26/05/2023

(ĐN) - Ngày 26-5, Sở GT-VT đã có thông báo về việc thực hiện tiếp nhận lại hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe.

(ĐN) - Ngày 26-5, Sở GT-VT đã có thông báo về việc thực hiện tiếp nhận lại hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe.

Cụ thể, kể từ ngày 27-5, bộ phận một cửa cấp tỉnh và cấp huyện sẽ tiếp nhận lại hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe bình thường. Đồng thời, thông báo cũng đề nghị các điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và các điểm của bưu điện tại một cửa của huyện, thành phố thuộc tỉnh thông tin đến người dân biết để thực hiện.

Như Báo Đồng Nai đã thông tin, ngày 25-5, Sở GT-VT có thông báo về việc tạm thời ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại bộ phận một cửa cấp tỉnh và cấp huyện từ ngày 26-5 cho đến khi Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục cung cấp lại phôi GPLX.

Lý do, Sở đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ IV về việc đề nghị cung cấp phôi giấy phép lái xe, tuy nhiên Sở vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời về việc thời điểm nào thì sẽ được cung cấp phôi giấy phép lái xe. Do vậy, Sở không còn phôi để in và trả kết quả thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.

Nhân An

 

Tin xem nhiều