En

Huyện Thống Nhất: Xử lý 2 trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường

03:05, 24/05/2023

(ĐN)- UBND H.Thống Nhất mới có báo cáo kết quả xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi theo phản ánh của báo chí.

(ĐN)- UBND H.Thống Nhất mới có báo cáo kết quả xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi theo phản ánh của báo chí.

Đoàn kiểm tra liên ngành của H.Thống Nhất kiểm tra cơ sở chăn nuôi vịt của bà Nguyễn Thị Hồng tại xã Lộ 25
Đoàn kiểm tra liên ngành của H.Thống Nhất kiểm tra cơ sở chăn nuôi vịt của bà Nguyễn Thị Hồng tại xã Lộ 25

Báo cáo nêu, qua phản ánh của báo chí, huyện đã tiến hành kiểm tra 2 vị trí chăn nuôi chưa đảm bảo môi trường. Đó là trường hợp bà Nguyễn Thị Hồng tại xã Lộ 25 và ông Nguyễn Tấn Phát ở xã Hưng Lộc.

Về trường hợp chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Hồng tại xã Lộ 25. Thời điểm kiểm tra ngày 21-4 ghi nhận cơ sở nuôi khoảng 5 ngàn con vịt thịt, có 2 hố chứa nước thải nhưng nước rửa chuồng, phân vịt xịt rửa hàng ngày chỉ chảy theo mương vào hố chứa, sau đó chảy tràn ra mương nước chung. Cơ sở chưa có giấy phép môi trường.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bà Hồng không được xả chất thải chăn nuôi ra môi trường, đồng thời ngưng chăn nuôi để xử lý môi trường. UBND xã Lộ 25 đang hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định xử phạt theo quy định.

Trường hợp thứ 2 là cơ sở chăn nuôi của ông Nguyễn Tấn Phát tại xã Hưng Lộc. Đây là cơ sở chăn nuôi heo gia công cho Công ty TNHH CJ Vina Agri - chi nhánh Đồng Nai.

Kiểm tra thực tế ngày 15-3, trang trại có 900 con heo thịt, 1 hầm biogas chứa nước thải và 4 hố chứa sau xử lý, có nước thải tràn ra ra môi trường. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải phân tích và kết quả nước thải sau xử lý chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải chăn nuôi.

UBND huyện ban hành quyết định xử phạt cơ sở chăn nuôi của ông Nguyễn Tấn Phát 48 triệu đồng, đồng thời yêu cầu không được xả nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường và thực hiện ngưng chăn nuôi để xử lý môi trường.

Ngày 16-5, huyện tái kiểm tra, cơ sở này đã xuất chuồng 400/900 con heo, UBND huyện đề nghị xuất hết, không cho chăn nuôi tại vị trí nêu trên.

Cũng theo báo cáo của huyện, trên địa bàn xã Lộ 25 và xã Hưng Lộc có 98 trang trại chăn nuôi gia công cho 4 công ty gồm: C.P Việt Nam, Japfa Comfeed Việt Nam, CJ Vina Agri - chi nhánh Đồng Nai và Sunjin Vina. Tuy nhiên, mới có 75 trang trại được cấp giấy phép môi trường. Vì chưa có giấy phép môi trường, chăn nuôi vượt quy mô xin phép dẫn đến hệ thống xử lý nước thải, phân heo, mùi hôi chưa đảm bảo gây bức xúc với người dân.

H.Lộc

Tin xem nhiều