Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch

03:05, 24/05/2023

(ĐN) - Ngày 24-5, Ban TVTU tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ được quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban TVTU nhiệm kỳ 2025-2030.

(ĐN) - Ngày 24-5, Ban TVTU tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ được quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban TVTU nhiệm kỳ 2025-2030.

Các học viên và báo cáo viên trao đổi các chuyên đề của chương trình học tập
Các học viên và báo cáo viên trao đổi các chuyên đề của chương trình học tập

Buổi sáng, học viên được nghe chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do TS Phan Quốc Khánh, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, truyền đạt.

TS Phan Quốc Khánh cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức rèn luyện, tu dưỡng bản thân để trở thành người cán bộ gương mẫu có lập trường chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh. Phải củng cố, nâng cao ý thức tập thể, ý thức xã hội chủ nghĩa, tinh thần vì nước, vì dân, chống chủ nghĩa cá nhân...

* Buổi chiều, học viên được nghe chuyên đề Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay do PGS-TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và chính sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều