Báo Đồng Nai điện tử
En

Học sinh tìm tiếng nói lan tỏa những vấn đề mang tính toàn cầu

04:05, 22/05/2023

Ngày 20-5, Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương (thành viên Tập đoàn Giáo dục IGC - IGC Group) đã tổ chức sự kiện TEDx với tên gọi TEDxYouth@IGCSchoolTBD. Chủ đề của sự kiện lần này có tên là "Convergence - hội tụ".

Ngày 20-5, Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương (thành viên Tập đoàn Giáo dục IGC - IGC Group) đã tổ chức sự kiện TEDx với tên gọi TEDxYouth@IGCSchoolTBD. Chủ đề của sự kiện lần này có tên là “Convergence - hội tụ”.

Học sinh thuộc hệ thống giáo dục IGC thuyết trình tại sự kiện TEDx với tên gọi TEDxYouth@IGCSchoolTBD
Học sinh thuộc hệ thống giáo dục IGC thuyết trình tại sự kiện TEDx với tên gọi TEDxYouth@IGCSchoolTBD

Diễn giả chia sẻ các chủ đề tại sự kiện là 8 học sinh ưu tú đến từ các ngôi trường thuộc hệ thống IGC School cùng Ban Mai School và Trường Ambassador Bilingual (thành viên Tập đoàn Giáo dục AEG (Thái Lan) là đối tác của IGC Group. Các diễn giả đều sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để thuyết trình chủ đề của mình.

Nhiều nội dung cụ thể và thực tiễn, tập trung vào các vấn đề nổi bật như bình đẳng giới, phát triển bền vững và sự chuyển đổi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã được trình bày…

Công Nghĩa

Tin xem nhiều