Báo Đồng Nai điện tử
En

Dự kiến trình 6 nội dung quan trọng tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh cuối tháng 4-2023

05:03, 09/03/2023

(ĐN) - Chiều 9-3, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng chủ trì hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 11 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

(ĐN) - Chiều 9-3, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng chủ trì hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 11 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà.

 Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng kết luận hội nghị
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng kết luận hội nghị

Dự kiến tại kỳ họp thứ 11, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét 6 nội dung thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên - môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và đầu tư. Đó là các tờ trình, dự thảo nghị quyết: về kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và cấp huyện, xã; về quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027; về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh…

Kết luận tại hội nghị, Phó chủ tịch Hoàng Thị Bích Hằng đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chủ trì soạn thảo các nội dung đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định; gửi hồ sơ tài liệu cho các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thẩm tra, phản biện xã hội theo đúng quy chế, quy định của luật.

Các nội dung sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện phản biện xã hội gồm: dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha; đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 20ha và dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai.

Tất cả 6 nội dung nói trên sẽ được trình xin ý kiến Ban TVTU trước khi trình ra kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức vào ngày 21-4  tại trụ sở Khối Nhà  nước tỉnh.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều