Báo Đồng Nai điện tử
En

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm chính trị cấp huyện

12:03, 02/03/2023

(ĐN) - Sáng 2-3, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị của tỉnh bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm chính trị (TTCT) cấp huyện. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.

(ĐN) - Sáng 2-3, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị của tỉnh bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm chính trị (TTCT) cấp huyện. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tham gia ý kiến tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hiện 11 TTCT cấp huyện đã thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời làm giám đốc TTCT cấp huyện. Khó khăn hiện nay là toàn tỉnh chưa có trung tâm nào bố trí được 6 biên chế theo Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII, chỉ có TP.Biên Hòa và H.Long Thành bố trí được 4 biên chế, các trung tâm còn lại chỉ có 2-3 biên chế. Cùng với đó, theo Quy định, các TTCT cấp huyện là đơn vị sự nghiệp nên đội ngũ cán bộ là viên chức. Do đó, cán bộ các trung tâm không được hưởng 25% phụ cấp công vụ và 30% phụ cấp công tác Đảng, trong khi các TTCT không có nguồn thu nào ngoài nguồn cấp từ ngân sách.

 Một số ý kiến đề xuất, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan bố trí số lượng biên chế đảm bảo theo quy định để TTCT cấp huyện chủ động hơn trong hoạt động. Xem xét cho cán bộ TTCT cấp huyện được hưởng phụ cấp 30% công tác Đảng như các cơ quan giúp việc của cấp ủy và tăng kinh phí hoạt động thường xuyên để các trung tâm hoạt động hiệu quả hơn.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh rà soát, đánh giá cụ thể hoạt động của từng TTCT cấp huyện. Qua đó nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh có cần thiết phải xây dựng mô hình hoạt động chuẩn của TTCT cấp huyện hay không.

Đối với chế độ chính sách của đội ngũ cán bộ TTCT cấp huyện, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, tỉnh phải thực hiện theo quy định của Trung ương và giao Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy về khả năng cân đối từ nguồn quỹ dự trữ của tỉnh để hỗ trợ, nhằm động viên đội ngũ cán bộ TTCT cấp huyện gắn bó với công việc.

Phương Hằng

Tin xem nhiều