En

Hôm nay có gì? Ngày 20-2-2023

08:02, 20/02/2023

Hôm nay, ở cấp trung ương diễn ra tọa đàm khoa học chủ đề Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Hôm nay, ở cấp trung ương diễn ra tọa đàm khoa học chủ đề Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tại Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội. Trong hôm nay, diễn ra lễ ra mắt nền tảng số - Ứng dụng Đồng Nai CĐS. Đây là ứng dụng di động được phát triển hướng tới một kênh kết nối giữa người dân, DN và chính quyền. Ứng dụng được chia theo các giai đoạn xây dựng gồm các nội dung cần thiết nhất với mỗi người dân và được kết nối cơ bản với các sở, ngành trong tỉnh, gắn với quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

Lâm Viên (tổng hợp) - Đồ họa: Hải Quân

Tin xem nhiều