Báo Đồng Nai điện tử
En

Công điện của Thủ tướng về giải quyết vướng mắc các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

08:02, 19/02/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 57/CĐ-TTg phân công giải quyết vướng mắc, kiến nghị liên quan đến đầu tư, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong chuyến kiểm tra từ ngày 25 đến 29-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 57/CĐ-TTg phân công giải quyết vướng mắc, kiến nghị liên quan đến đầu tư, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong chuyến kiểm tra từ ngày 25 đến 29-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện thành công mục tiêu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua “đến năm 2030 phấn đấu cả nước có khoảng 5 ngàn km đường bộ cao tốc”, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 1250/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, trọng điểm;

Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chủ động, kịp thời giải quyết đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và chống tiêu cực, tham nhũng đối với các vướng mắc, các kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị (chi tiết tại phụ lục kèm theo Công điện). Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để xem xét, giải quyết.

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ TN-MT trong tháng 2-2023 hướng dẫn chi tiết các địa phương về trình tự, thủ tục liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác mỏ; nội dung cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường...), bãi đổ thải bảo đảm nhà thầu có thể khai thác được ngay các vật liệu xây dựng;

UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chủ trì, phối hợp với Bộ TN-MT, Bộ GT-VT, nâng công suất các mỏ cát, mỏ đá phục vụ xây dựng các tuyến đường cao tốc. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 3-2023. Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua phải kiểm soát giá vật liệu xây dựng theo tiến độ các dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính trong tháng 2-2023 hướng dẫn hoàn thuế VAT khi đầu tư PPP có sự tham gia vốn nhà nước;

Bộ KH-ĐT có nhiệm vụ điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP trên 50% tổng mức đầu tư đối với các dự án vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế khó khăn, có yếu tố quốc phòng, aan ninh. Thời gian hoàn thành là tháng 6-2023.

Bộ GT-VT hướng dẫn các địa phương xác định vị trí, phạm vi, quy mô đầu tư trạm dừng nghỉ cho các dự án đường bộ cao tốc. Thời gian hoàn thành trong tháng 3-2023.

TTXVN

Tin xem nhiều