Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai chính thức được tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách từ 45% lên 50% từ năm 2023

02:12, 01/12/2022

(ĐN) - Bộ Tài chính vừa có văn bản chính thức đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai thông báo về việc kiến nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã được Quốc hội chấp thuận tăng từ 45% lên 50%.

 

(ĐN) - Bộ Tài chính vừa có văn bản chính thức đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai thông báo về việc kiến nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã được Quốc hội chấp thuận tăng từ 45% lên 50%.

 Phát triển hạ tầng giao thông là 1 trong những nhiệm vụ hàng đầu cần nguồn ngân sách lớn
Phát triển hạ tầng giao thông là 1 trong những nhiệm vụ hàng đầu cần nguồn ngân sách lớn

Cụ thể, tại Nghị quyết số 70/2022/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 11-11-2022 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia ngân sách địa phương được hưởng của tỉnh Đồng Nai năm 2023 là 50%, tăng 5% so với dự toán năm 2022 và được áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách đến năm 2025.

Theo đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm bội chi ngân sách địa phương) của Đồng Nai năm 2023 là trên 23,6 ngàn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư (không bao gồm nguồn tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết) là trên 4,5 ngàn tỷ đồng, tăng 39,19% so với dự toán năm 2022 và chi thường xuyên là trên 14,4 ngàn tỷ đồng, tăng 7,2% so với dự toán năm 2022 đã được Quốc hội quyết định.

Trước đó, ngày 21-10-2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có văn bản kiến nghị trung ương chấp thuận tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 từ tỷ lệ 45% lên 51% nhằm tạo điều kiện cho Đồng Nai hoàn thành tốt các nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo Nghị quyết 40/2021/QH15 năm 2021 của Quốc hội về phân bổ sung ngân sách trung ương năm 2022, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia phần ngân sách địa phương được hưởng của tỉnh Đồng Nai là 45%.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều