Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

08:11, 03/11/2022

Cử tri xã Xuân Bắc (H.Xuân Lộc) kiến nghị: Dự án Dofico trên địa bàn xã Xuân Bắc nhiều năm vẫn chưa triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét, có phương án giải quyết phù hợp cho người dân nhằm tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, đồng thời tạo điều kiện cho dân an tâm sinh hoạt, sản xuất.

Cử tri xã Xuân Bắc (H.Xuân Lộc) kiến nghị: Dự án Dofico trên địa bàn xã Xuân Bắc nhiều năm vẫn chưa triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét, có phương án giải quyết phù hợp cho người dân nhằm tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, đồng thời tạo điều kiện cho dân an tâm sinh hoạt, sản xuất.

- Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH-ĐT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

Liên quan đến dự án Phân khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao Thọ Vực (phân khu 3D) tại xã Xuân Bắc diện tích 522,2ha, UBND tỉnh đã có Văn bản số 11811/UBND-KTN ngày 5-10-2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch Khu liên hợp công - nông nghiệp Dofico trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, nội dung:

Phân khu 3D đã được phê duyệt phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 3580/QD-UBND ngày 30-6-2010 của UBND tỉnh Đồng Nai và giấy chứng nhận đầu tư số 47121000409 ngày
28-1-2014 cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đang thực hiện dự án.

- Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đã được bàn giao mặt bằng diện tích 243,8ha, việc triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng chưa thực hiện được do không liền thửa và các hộ dân chưa chính thức bàn giao ngoài thực địa. Doanh nghiệp đang phối hợp với UBND H.Xuân Lộc thực hiện bồi thường diện tích đất còn lại.

- UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 13792/UBND-KTN ngày 28-11-2019 chấp thuận cho giãn tiến độ thực hiện dự án đến năm 2021 hoàn thành và Sở KH-ĐT có Quyết định số 145/QĐ-SKHĐT ngày 6-12-2019 giãn tiến độ thực hiện dự án. UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đối với phân khu 3D: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích phân khu và bàn giao lại cho tỉnh Đồng Nai tổ chức lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án theo quy định. Hiện nay, hồ sơ dự án đang được các bộ, ngành trung ương xem xét, khi đủ điều kiện sẽ trình Thủ tướng phê duyệt.

Tin xem nhiều