Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẫn còn tình trạng nguồn vốn đầu tư công phải chờ dự án, thủ tục

03:09, 26/09/2022

(ĐN)- Ngày 26-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

(ĐN)- Ngày 26-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Tùng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Tùng

Tại điểm cầu Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức và lãnh đạo các sở, ngành.

Năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư công của cả nước là khoảng 580 ngàn tỷ đồng bao gồm 526 ngàn tỷ đồng nguồn vốn được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm; 38 ngàn tỷ đồng của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 26 ngàn tỷ đồng nguồn vốn của 3 Chương trình MTQG (xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững).

Việc giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, vấn đề này đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, sâu sát với việc ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện, tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến toàn quốc; thành lập 6 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để kiểm tra, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 chưa được cải thiện nhiều, nhiều cơ quan, địa phương giải ngân chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra, làm ảnh hưởng tới các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo Bộ KH-ĐT, dự ước trong 9 tháng đầu năm 2022, cả nước mới giải ngân được khoảng 253 ngàn tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm, đạt khoảng 46,7%.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, nguyên nhân chính khiến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn chậm nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Chất lượng chuẩn bị thực hiện các dự án còn thấp nên vẫn còn tình trạng nguồn vốn phải chờ dự án, chờ thủ tục.

Chính vì vậy, thời gian tới, các bộ ngành, địa phương phải xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là công tác đặc biệt quan trọng. Giữa các bộ, ngành và các địa phương phải có sự phối hợp chặt chẽ. Trong đầu tư công phải tránh tình trạng dàn trải, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Các Tổ công tác phải tiếp tục chủ động kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vướng mắc trong quá trình giải ngân nguồn vốn.

Đối với 3 Chương trình MTQG là những chương trình mà người dân rất mong mỏi nên các cơ quan chức năng, các địa phương phải rà soát, cương quyết thực hiện các dự án theo hướng không dàn trải, chọn dự án có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều