Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

02:09, 08/09/2022

(ĐN) - Sáng 8-9, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(ĐN) - Sáng 8-9, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại diện Sở NN-PTNT tỉnh và các sở, ngành liên quan tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai
Đại diện Sở NN-PTNT và các sở, ngành liên quan tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Nghị quyết số 19 đề ra 5 quan điểm phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Mục tiêu đến năm 2030, nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Quy mô sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc.

 Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3%/năm. Năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 - 6%/năm. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020.

Lê Quyên


Tin xem nhiều