Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng tuyên truyền thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu

02:09, 27/09/2022

(ĐN) - Sáng 27-9, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua.

(ĐN) - Sáng 27-9, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trong 9 tháng qua, Ban đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và sơ, tổng kết nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ lớn, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy về định hướng chỉ đạo và chủ động, đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc...

Đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn chỉnh đề cương chi tiết và dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học góp ý lần 1 bản thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai 1930-2022 (tái bản, bổ sung) và thực hiện nhiều công trình khoa học lịch sử Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định. Theo đó công tác nắm tình hình cơ sở, định hướng tư tưởng, dư luận có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo với UBND và các ngành khối nhà nước cùng cấp cũng như với các ngành chức năng có liên quan để làm rõ một số vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm thời gian qua vẫn còn hạn chế...

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 9 tháng qua
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 9 tháng qua

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn ghi nhận, trong 9 tháng qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành khối lượng công việc lớn và đạt chất lượng hiệu quả cao trong từng công việc. Thời gian tới, Ban tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng nhiều kênh thông tin và hình thức khác nhau để nắm bắt hiệu quả tình hình nhân dân, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh, tạo đồng thuận xã hội.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các nhiệm vụ đột phá của tỉnh; phòng, chống dịch bệnh; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội. Khi tuyên truyền, chú ý đến những thành tựu của tỉnh đã đạt được, các gương người tốt việc tốt, qua đó nhằm mục đích lấy cái đẹp dẹp cái xấu, đấu tranh phản bác với những thông tin tiêu cực, xấu, độc làm ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của nhân dân…

Phương Hằng

Tin xem nhiều