Báo Đồng Nai điện tử
En

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng

04:09, 25/09/2022

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát về việc quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng trái phép tại H.Trảng Bom vào tháng 8-2022
Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát về việc quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng trái phép tại H.Trảng Bom vào tháng 8-2022

Theo đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở gồm: TN-MT; KH-ĐT, Tư pháp, TT-TT, Tài chính, Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp, Khu công nghệ cao công nghệ sinh học phối hợp, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng của các địa phương. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý đất đai cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ nếu có.

Các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, đẩy mạnh tiến độ lập, phê duyệt các hồ sơ quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung các xã, quy hoạch phân khu, quy chế quản lý kiến trúc, đô thị để thẩm định, phê duyệt là căn cứ cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Chú trọng, bảo đảm đồng bộ quy hoạch xây dựng, đô thị với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn quản lý.

Theo UBND tỉnh,  trong nửa đầu năm 2022, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đã được các đơn vị liên quan tập trung, chú trọng, nghiêm túc thực hiện. Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng đã góp phần phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, công tác thực hiện báo cáo của một số đơn vị còn chậm, chưa đúng thời gian quy định. Thực tế, tình hình vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng tại một số địa phương vẫn còn xảy ra.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều