Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục nâng cao chất lượng chức năng tham mưu, tổng hợp

06:08, 12/08/2022

(ĐN) - Đó là một trong những chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Văn phòng UBND tỉnh chiều 12-8.

(ĐN) - Đó là một trong những chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Văn phòng UBND tỉnh chiều 12-8.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng biểu dương những nỗ lực và đóng góp của Văn phòng UBND tỉnh trong 6 tháng qua, đặc biệt là trong công tác tham mưu, tổng hợp, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành kịp thời chính xác và hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị, tập thể Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm, như: tiếp tục nghiên cứu, phát huy hiệu quả hơn nữa chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban và trung tâm thuộc văn phòng trong việc tham mưu UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giải quyết kịp thời các khó khăn của cơ sở, doanh nghiệp và công dân; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh…

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Kim Long trao đổi tại hội nghị
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Kim Long trao đổi tại hội nghị

Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý thêm, các nội dung phải bám sát vào các chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh cũng như thực tiễn địa phương. Để từ đó, tham mưu chính xác, kịp thời những nội dung đưa vào chương trình công tác năm, quý, tháng tuần của UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh quản lý chặt chẽ quy chế làm việc đề ra…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều