Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức, viên chức

10:08, 14/08/2022

(ĐN)- Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại Văn bản số 6498/UBND-KGVX vừa được ban hành  nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức, viên chức tại các đơn vị, địa phương.

(ĐN)- Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại Văn bản số 6498/UBND-KGVX vừa được ban hành  nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức, viên chức tại các đơn vị, địa phương.

Cán bộ công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa TP.Biên Hòa. Ảnh: Hồ Thảo
Cán bộ công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa TP.Biên Hòa. Ảnh: Hồ Thảo

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, nhất là công tác tuyển dụng viên chức, tuyển dụng công chức cấp xã, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Từ đó, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý của ngành, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương… nhất là kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc, sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa giữa giờ làm việc; công tác tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết, trả kết quả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện, thực hiện chưa đúng chỉ đạo nêu trên.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều