Báo Đồng Nai điện tử
En

Sự kiện trong tuần (Từ ngày 8 đến 12-8)

08:08, 07/08/2022

- Ngày 8-8: Họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai.

 Trong nước:

- Ngày 8-8: Phiên họp toàn thể lần thứ 7 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản năm 2022.

- Ngày 11-8: Hội nghị các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

 Trong tỉnh:

- Ngày 8-8: Họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai.

- Ngày 9-8: Lãnh đạo tỉnh họp với Sở TT-TT về số hóa; hội nghị Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh.

- Ngày 10-8: Lãnh đạo tỉnh làm việc với các huyện Tân Phú, Định Quán về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; làm việc với Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về nội dung liên quan đến Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Ngày 11-8: Giao ban quốc phòng - an ninh định kỳ; lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở GD-ĐT.

- Ngày 12-8: Lãnh đạo tỉnh thăm và khảo sát, đánh giá các cơ sở sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh; Đại hội Đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh. 

Thanh Hải

Tin xem nhiều