Báo Đồng Nai điện tử
En

[Infographic] Hôm nay có gì? Ngày 9-8-2022

08:08, 09/08/2022

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện nổi bật trong nước vào hôm nay 9-8.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện nổi bật trong nước vào hôm nay 9-8. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì. Tại Đồng Nai, hội nghị được truyền trực tuyến đến điểm cầu trụ sở Khối Nhà nước tỉnh và điểm cầu các huyện, thành phố, điểm cầu các xã, phường, thị trấn.

Cũng bàn về vấn đề số hóa, hôm nay, lãnh đạo tỉnh sẽ họp với Sở TT-TT về số hóa. Ngoài ra, còn có các cuộc họp quan trọng khác như: lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo giải ngân vốn đầu tư công; lãnh đạo tỉnh đi thực tế tại một số ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh…

L.V (tổng hợp)

Hải Quân (đồ họa)

Tin xem nhiều