Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 120 học viên

Cập nhật lúc 11:37, Thứ Hai, 15/08/2022 (GMT+7)

(ĐN) - Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV năm 2022 đã được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng vào sáng 15-8.

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Văn Giới truyền đạt nội dung tại lớp bồi dưỡng. (ảnh: Sông Thao)
Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Văn Giới truyền đạt nội dung tại lớp bồi dưỡng. (ảnh: Sông Thao)

Từ ngày 15 đến 19-8, 120 đối tượng đảng của các đơn vị sẽ được báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt 6 nội dung trọng tâm, gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; những nhận thức mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngoài ra, học viên sẽ thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan và viết bài thu hoạch.

Sông Thao

.
.
;
.
.