En

Ngày 15-8, hôm nay có gì?

08:08, 15/08/2022

Hôm nay 15-8, theo chương trình dự kiến, Phiên họp chuyên đề Pháp luật tháng 8-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và diễn ra đến ngày18-8. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽxem xét, thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng và cho ý kiến nhiều dự án Luật quan trọng trình Quốc hội cho ý kiến/ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 tới đây.

Hôm nay 15-8, theo chương trình dự kiến, Phiên họp chuyên đề Pháp luật tháng 8-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và diễn ra đến ngày18-8. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽxem xét, thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng và cho ý kiến nhiều dự án Luật quan trọng trình Quốc hội cho ý kiến/ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 tới đây.

Trong tỉnh diễn ra nhiều sự kiện, các cuộc họp, làm việc của lãnh đạo tỉnh với các đơn vị, địa phương như: làm việc với Hội Nông dân Việt Nam; Họp xửlý khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục để được thanh toán tiền điện mặt trời mái nhà…

N.Hạ (tổng hợp)

Đồ họa: Hải Quân

Tin xem nhiều