Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ, ngành Tư pháp thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022

01:07, 19/07/2022

(ĐN) - Sáng 19-7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và 2 thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp toàn quốc 6 tháng đầu năm 2022.

(ĐN) - Sáng 19-7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và 2 thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp toàn quốc 6 tháng đầu năm 2022. Tại điểm cầu Đồng Nai, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào chủ trì hội nghị. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ đầu năm 2022 đến nay, hầu hết các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp đều đạt kết quả tích cực, tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác Tư pháp vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm; hồ sơ, dự án luật trình cơ quan có thẩm quyền chưa bảo đảm tiến độ; việc hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp còn chậm; còn xảy ra vi phạm trong hoạt động công chứng, bán đấu giá tài sản…

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Bộ, ngành Tư pháp cần thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa những định hướng, chủ trương của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp; thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác rà soát, thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; triển khai hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật…

Thành Nhân

Tin xem nhiều