Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn cho 206 người có uy tín trong đồng bào dân tộc

02:06, 08/06/2022

(ĐN) - Ngày 8-6, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2022.

(ĐN) - Ngày 8-6, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Người có uy tín được truyền đạt một số nội dung tại lớp tập huấn
Người có uy tín được truyền đạt một số nội dung tại lớp tập huấn
Cụ thể, trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-6), 206 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được truyền đạt một số nội dung liên quan: hệ thống chính sách dân tộc hiện nay; Trách nhiệm của người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số phối hợp, thực hiện chính sách dân tộc tại cơ sở; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đồng bào dân tộc thiểu số và nhận diện hoạt động lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; Pháp luật về hòa giải cơ sở, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải đối với người có uy tín tham gia hòa giải vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Theo ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Đồng Nai là tỉnh có 50 thành phần dân tộc thiểu số với gần 199 ngàn người, chiếm khoảng 6,42% dân số toàn tỉnh. Do vậy, việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh chú trọng thực hiện. Điều này góp phần phát huy vai trò cầu nối của người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong gắn kết đồng bào thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
Sông Thao
 
 
Tin xem nhiều