Báo Đồng Nai điện tử
En

Rà soát cắt giảm 10% thủ tục hành chính không cần thiết

10:06, 08/06/2022

(ĐN) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2022.

(ĐN) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2022.
Người dân giải quyết công việc tại Bộ phận một cửa TP.Biên Hòa
Người dân giải quyết công việc tại Bộ phận một cửa TP.Biên Hòa
Theo đó, Sở Nội vụ đang phối hợp với các sở ngành, địa phương rà soát các quy định, thủ tục hành chính còn gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Các thủ tục được rà soát gồm: Thủ tục hành chính, quy định hành chính, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, biểu mẫu hoặc yêu cầu, điều kiện tuân thủ thủ tục hành chính… Sau khi rà soát, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xem xét kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những thủ tục không cần thiết.
 
Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh chuẩn hoá đầy đủ tên và nội dung các thủ tục hành chính theo bộ thủ tục hành chính đã được quy định. Việc rà soát chuẩn hóa đảm bảo tính pháp lý, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được thuận lợi khi giải quyết công việc, đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính.
 
Về thời gian trình phương án đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính sẽ được tiến hành 2 đợt, trong đó đợt 1 thực hiện trước ngày 30-6, đợt 2 trước ngày 30-9. Sở Nội vụ đặt ra mục tiêu sau khi hoàn thành rà soát sẽ giảm được 10% thủ tục hành chính không cần thiết.
 
Công Nghĩa
 
Tin xem nhiều