En

Quỹ Vì người nghèo H.Thống Nhất tiếp nhận gần 120 triệu đồng

07:06, 17/06/2022

(ĐN)- Hưởng ứng đợt cao điểm ủng hộ Ngày Vì người nghèo năm 2022, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Thống Nhất, Thường trực Ban vận động Quỹ Vì người nghèo huyện đã tiếp nhận gần 120 triệu đồng của 17 tổ chức và cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ.

(ĐN)- Hưởng ứng đợt cao điểm ủng hộ Ngày Vì người nghèo năm 2022, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Thống Nhất, Thường trực Ban vận động Quỹ Vì người nghèo huyện đã tiếp nhận gần 120 triệu đồng của 17 tổ chức và cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ.

Để cuộc vận động đạt kết quả cao, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo huyện kêu gọi các tổ chức và cá nhân tiếp tục chung tay ủng hộ quỹ, góp phần giúp cho người nghèo có thêm điều kiện và động lực để vươn lên, ổn định cuộc sống.

Tiến Thụ

Tin xem nhiều