En

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao

11:06, 24/06/2022

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao.

 

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao.

Lãnh đạo Sở KH-CN và các trường đại học trong tỉnh tham quan phòng trưng bày các sản phẩm KH-CN của Trường đại học Công nghệ Đồng Nai.
Lãnh đạo Sở KH-CN và các trường đại học trong tỉnh tham quan phòng trưng bày các sản phẩm KH-CN của Trường đại học Công nghệ Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo sau đại học trong quá trình đào tạo và sử dụng nhân lực sau đào tạo theo quy định.

Giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, tham mưu chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh theo đúng trách nhiệm, phạm vi quản lý nhà nước; tham mưu kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của Bộ GD-ĐT về tuyển sinh và đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc theo hướng dẫn. Chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.

Các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn Bộ GD-ĐT về đào tạo sau đại học. Thực hiện nghiêm công khai, minh bạch các bước từ tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng, bảo đảm việc phản biện đồng đẳng, sự giám sát của xã hội và các bên liên quan. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các nhà khoa học trong quy trình đào tạo. Đẩy mạnh việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học; thực hiện liên kết đào tạo sau đại học với những cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín để nâng cao chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực của khu vực và quốc tế…

Hạnh Dung

Tin xem nhiều