En

Tập huấn vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

11:06, 24/06/2022

(ĐN) - Ngày 23-6, Sở KH-CN và Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân H.Nhơn Trạch tổ chức tập huấn cho 80 hội viên nông dân nòng cốt và cán bộ hội nông dân cơ sở về vận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

 

(ĐN) - Ngày 23-6, Sở KH-CN và Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân H.Nhơn Trạch tổ chức tập huấn cho 80 hội viên nông dân nòng cốt và cán bộ hội nông dân cơ sở về vận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Báo cáo viên triển khai các nội dung tập huấn cho nông dân huyện Nhơn Trạch
Báo cáo viên triển khai các nội dung tập huấn cho nông dân huyện Nhơn Trạch

Tại buổi tập huấn, các hội viên được nghe báo cáo viên triển khai các chuyên đề: xây dựng và phát triển chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp để phát triển kinh tế tập thể; Phát triển liên kết chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) trong sản xuất nông nghiệp; Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững; Quản lý sâu bệnh hại cây trồng theo hướng sinh học, bảo tồn và ứng dụng thiên địch tự nhiên; Vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản; Xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn VIETGAP, GLOBLE GAP làm tiền đề để khởi nghiệp trong nông nghiệp...

Buổi tập huấn giúp hội viên nông dân, nhất là những hội viên có sản phẩm nông nghiệp đang thực hiện quy trình tham gia vào chương trình OCOP nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, tìm kiếm các hướng đi mới trong phát triển kinh tế từ nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập.   

Xuân Mai

Tin xem nhiều