Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22-5: Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống

08:05, 15/05/2022

(ĐN) - Bộ TN-MT vừa có công văn đề nghị các bộ, ban hành, đoàn thể trung ương, UBND các địa phương có hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22-5.

(ĐN) - Bộ TN-MT vừa có công văn đề nghị các bộ, ban hành, đoàn thể trung ương, UBND các địa phương có hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22-5.

Với chủ đề Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống, Bộ TN-MT đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học với cuộc sống con người; các mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; kêu gọi sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch để quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát khai thác, buôn bán động vật hoang dã. Kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học như: chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước; khai thác tài nguyên kém bền vững và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Hiện Đồng Nai xác định được 9 khu vực có đa dạng sinh học tương đối cao. Chi cục Bảo vệ môi trường đang xây dựng đề án lắp đặt các thiết bị quan trắc đa dạng sinh học để theo dõi, đánh giá biến động và tìm giải pháp bảo vệ.

H.Lộc

 

 

 

Tin xem nhiều