Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần sớm xây dựng, thực hiện đề án Chăm sóc sức khoẻ sinh sản , sức khoẻ tình dục vị thành niên, thanh niên

02:05, 10/05/2022

(ĐN) - Sáng 10-5, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện đề án "Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS), sức khoẻ tình dục (SKTD) vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025".

(ĐN) - Sáng 10-5, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện đề án “Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS), sức khoẻ tình dục (SKTD) vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu chung của đề án là nhằm cải thiện tình trạng SKSS, SKTD của vị thành niên, thanh niên thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, tư vấn và tăng cường cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật chăm sóc SKSS, SKTD có chất lượng, góp phần đưa vị thành niên, thanh niên trở thành một lực lượng lao động khỏe mạnh đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Đề án được ban hành cuối tháng 12-2021, các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể xây dựng Đề án cấp tỉnh/thành phố về chăm sóc SKSS, SKTD cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí nguồn lực, chỉ đạo thực hiện và triển khai lồng ghép vào các chương trình hiện có tại địa phương. Tuy nhiên, tính đến nay, cả nước mới chỉ có 7 tỉnh ban hành đề án.

H.Yến

Tin xem nhiều