Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc

04:05, 11/05/2022

(ĐN) - Sáng 11-5, đoàn kiểm tra do Sở LĐ-TBXH làm trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2022 tại 2 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Chính Túc và Công ty TNHH MTV Phẩm Hoành (TP.Biên Hòa).

 

(ĐN) - Sáng 11-5, đoàn kiểm tra do Sở LĐ-TBXH làm trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2022 tại 2 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Chính Túc và Công ty TNHH MTV Phẩm Hoành (TP.Biên Hòa).

Đoàn kiểm tra do Sở LĐ-TBXH làm trưởng đoàn kiểm tra việc  chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH MTV Chính Túc
Đoàn kiểm tra do Sở LĐ-TBXH làm trưởng đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH MTV Chính Túc

Tại các nơi đến làm việc và kiểm tra các khu vực công nhân sản xuất, đoàn đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác ATVSLĐ của các doanh nghiệp như: chưa xây dựng kế hoạch để thực hiện hưởng ứng Tháng ATVSLĐ, chưa phân loại lao động làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục nghề; chưa xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại doanh nghiệp; chưa trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho NLĐ theo yêu cầu công việc và chưa thực hiện khai báo sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt… Khi kiểm tra tại nơi sản xuất, các DN chưa xây dựng nội quy, quy trình vận hành và thiết bị vận hành chỉ dẫn cảnh báo nguy hiểm.

Đoàn đã đề nghị các DN nhanh chóng khắc phục các hạn chế nói trên và báo cáo bằng văn bản gửi về Sở LĐ-TBXH. Trong đó, thực hiện báo cáo định kỳ về công tác ATVSLĐ; thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên đầy đủ, đúng thành phần theo quy chế; thực hiện quan trắc môi trường và công tác tự kiểm tra, cần đánh giá rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc và đặc biệt là tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ đầy đủ nội dung và thời gian huấn luyện theo quy định.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra do Sở Công thương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn H.Trảng Bom.

Lan Mai

Tin xem nhiều