Báo Đồng Nai điện tử
En

Ban hành giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế nhà nước

04:05, 01/05/2022

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 15-4 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 15-4 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Hạnh Dung
Xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Hạnh Dung

Theo Quyết nghị của HĐND tỉnh, mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn có giá là 11,2 ngàn đồng; xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch tự động, bán tự động mẫu đơn giá 30,8 ngàn đồng; xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu đơn là 212,7 ngàn đồng (bao gồm giá lấy mẫu xét nghiệm, bảo quản bệnh phẩm, thực hiện xét nghiệm và trả kết quả).

Giá xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu gộp dưới 5 que tại thực địa là 78,8 ngàn đồng; gộp từ 6-10 que là 62,5 ngàn đồng; gộp dưới 5 mẫu tại phòng xét nghiệm có giá 112,5 ngàn đồng; gộp từ 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm giá 97,2 ngàn đồng.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều