Báo Đồng Nai điện tử
En

3 xã thí điểm thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022

02:05, 23/05/2022

(ĐN)- Sáng 23-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì cuộc họp với Sở TT-TT và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28-3-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

(ĐN)- Sáng 23-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì cuộc họp với Sở TT-TT và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28-3-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì cuộc họp.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì cuộc họp.

Theo Giám đốc Sở TT-TT Lê Hoàng Ngọc, thực hiện Nghị quyết số 05, Sở TT-TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể giai đoạn 5 năm và kế hoạch hành động hằng năm về chuyển đổi số. Ngoài ra, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về việc đổi tên, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai thành Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện biểu mẫu hồ sơ tài khoản người dùng để kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trên cơ sở dự thảo hướng dẫn thực hiện các nội dung chuyển đổi số cấp xã của Bộ TT-TT, Sở TT-TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản liên quan, trên cơ sở đó, thống nhất với Sở NN-PTNT chọn 3 xã để triển khai thí điểm thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022…

Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng giao Sở TT-TT trong tuần này chủ trì hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 để xin ý kiến của Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng mô hình chuẩn đô thị thông minh.

Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan để phục vụ cho hội nghị sắp tới liên quan đến vấn đề chuyển đổi số. Đồng thời, đề nghị Viettel và Mobifone có kế hoạch hỗ trợ  phương tiện, máy móc cho 3 xã thí điểm thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022 trong tỉnh là Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu), Bảo Hòa (H.Xuân Lộc), Long Phước (H.Long Thành).

Hạnh Dung

 

 

Tin xem nhiều