En

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy

06:04, 06/04/2022

(ĐN) - Chiều 6-4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban quý I với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và Báo Đồng Nai.

(ĐN) - Chiều 6-4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban quý I với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và Báo Đồng Nai.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà phát biểu tại hội nghị

Sau khi lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong quý I, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp trong công tác tham mưu, phục vụ tốt sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí đề nghị tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, phát hành sách về những tấm gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn Đảng bộ, nhân dân của tỉnh. Đồng thời, quan tâm đến lĩnh vực khoa giáo, văn xã, chăm lo cho con người nhiều hơn…

Đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, khi thực hiện công tác quy hoạch cán bộ phải đảm bảo đúng tiến độ, cơ cấu, quy định, thực sự có chất lượng nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt nhất cho từng đơn vị, địa phương. Thường xuyên quan tâm công tác phát triển Đảng, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu dân cư; hàng tháng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc phát triển đảng trong các loại hình này.

Đối với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, cần chú trọng kiểm tra chuyên đề. Khi kiểm tra, giám sát phải đảm bảo phương châm tiếp cận nhanh, kết thúc sớm và kết luận rõ ràng. Cấp nào cũng phải làm công tác kiểm tra, giám sát, trong đó ở mỗi chi bộ phải thực hiện ít nhất 1 lần/quý giám sát được 1 đảng viên để góp phần ngăn ngừa sai phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy, thường xuyên giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và quy chế dân vận ở các đơn vị, địa phương. Đồng Nai là tỉnh đặc thù về tôn giáo, đông công nhân lao động nên phải đặc biệt quan tâm công tác vận động quần chúng ở các đối tượng này và tăng cường vận động quần chúng trong các vùng dự án để tạo đồng thuận xã hội, triển khai xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự phát triển của địa phương và đất nước.

Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy, chú ý công tác giám sát việc thực thi pháp luật ở các cơ quan liên quan và chính quyền cùng cấp, không chấp nhận việc xem thường pháp luật của các cơ quan tư pháp, tránh tình trạng bẻ cong công lý làm mất niềm tin của nhân dân vào cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đối với Báo Đồng Nai, nội dung thông tin, tuyên truyền của báo đã đảm bảo được yêu cầu đề ra, chất lượng tin, bài tốt. Báo cần phát huy điều này, tiếp tục đảm bảo thông tin trung thực, kịp thời và hấp dẫn, góp phần xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Đối với Trường Chính trị tỉnh, để đảm bảo yêu cầu về Trường Chính trị chuẩn theo Quy định 11-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cần quan tâm nâng tầm đội ngũ của nhà trường trên nhiều mặt công tác; tích cực nghiên cứu các đề tài khoa học, góp phần vào sự phát triển của tỉnh ngày càng tốt hơn…

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng bằng khen của Ban TVTU cho 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2021 là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phương Hằng

Tin xem nhiều