Báo Đồng Nai điện tử
En

7 doanh nghiệp chưa đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý tập trung

08:12, 10/12/2021

(ĐN)- Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai, có 7 doanh nghiệp đang hoạt động tại 2 KCN Ông Kèo (H.Nhơn Trạch) và Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) chưa đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN.

(ĐN)- Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai, có 7 doanh nghiệp đang hoạt động tại 2 KCN Ông Kèo (H.Nhơn Trạch) và Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) chưa đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Nguyên nhân do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng đường ống dẫn nước thải.

Các dự án còn lại tại 31 KCN đã thực hiện đấu nối, xử lý nước thải theo quy định. Trong đó, khoảng 78% nước thải (gần 100 ngàn m3/ngày đêm) về các nhà máy xử lý nước thải tập trung trong KCN, còn lại doanh nghiệp được cấp phép xả thải trực tiếp.

Trong tháng 11, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã phối hợp với Sở TN-MT, Phòng TN-MT cấp huyện và các công ty đầu tư hạ tầng KCN kiểm tra việc thu gom nước thải, tách riêng tuyến thoát nước mưa và nước thải, đôn đốc các doanh nghiệp chưa đấu nối thực hiện đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của các KCN.   

H.Lộc

 

Tin xem nhiều