Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, hội viên phụ nữ

02:11, 12/11/2021

(ĐN) – Hội LHPN tỉnh vừa có kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026.

(ĐN) – Hội LHPN tỉnh vừa có kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Sông Trầu (H.Trảng Bom) phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Sông Trầu (H.Trảng Bom) phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, từ nay đến năm 2026, các cấp Hội LHPN trong tỉnh sẽ tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ học tập các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ; các chủ đề học tập hằng năm; tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được cụ thể hóa theo từng năm.

Đồng thời, triển khai cho cán bộ, hội viên phụ nữ học và làm theo Bác gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang của phụ nữ Việt Nam; khuyến khích và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự học hỏi vươn lên nhằm xây dựng và phát triển đất nước, tập trung vào giải quyết một số vấn đề xã hội cụ thể đang đặt ra liên quan đến phụ nữ. Quán triệt các văn bản liên quan đến Chỉ thị 05 để cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là gắn với vai trò người phụ nữ trong vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, xây dựng lối sống văn hóa và rèn luyện phẩm chất của người phụ nữ thời đại mới.

Song song với việc học tập, Hội LHPN tỉnh cũng đã định hướng các cấp Hội các nội dung để tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, các cấp Hội sẽ kết hợp chặt chẽ việc học, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạnh làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận, trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò nêu gương, gắn bó mật thiết với hội viên phụ nữ… Bên cạnh đó, tiếp tục phát động, triển khai các phong trào yêu nước, phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích