Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 1.600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

06:11, 04/11/2021

(ĐN) - Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Đồng Nai, thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tính đến ngày 3-11-2021, BHXH tỉnh Đồng Nai đã giải quyết và chi hỗ trợ cho trên 645 nghìn người lao động với số tiền gần 1.600 tỷ đồng.

(ĐN) - Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Đồng Nai, thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tính đến ngày 3-11-2021, BHXH tỉnh Đồng Nai đã giải quyết và chi hỗ trợ cho trên 645 nghìn người lao động với số tiền gần 1.600 tỷ đồng.

Cán bộ phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh Đồng Nai hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng “VssID - BHXH số”
Cán bộ phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh Đồng Nai hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng “VssID - BHXH số”

Bên cạnh đó, trên 3.800 trường hợp bị ngân hàng chuyển trả lại cơ quan BHXH do người lao động ghi sai số tài khoản, sai tên ngân hàng. Để kịp thời nhận được hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, NLĐ cần ghi chính xác thông tin số tài khoản cá nhân của chính mình và tên ngân hàng nơi NLĐ mở tài khoản. Số tài khoản là dãy số liên tục, không có chữ, không có dấu chấm hoặc khoảng trống... Những trường hợp bị sai số tài khoản, sai tên ngân hàng, khi nhận được điện thoại hỗ trợ từ viên chức BHXH Đồng Nai, cần khẩn trương điều chỉnh thông tin để sớm nhận được chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Lan Mai

Tin xem nhiều