En

Ưu tiên đầu tư một số hạng mục của sân bay Long Thành giai đoạn 1

07:09, 24/09/2021

(ĐN)- Bộ GT-VT vừa có văn bản chấp thuận danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc dự án thành phần 4, dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1.

(ĐN)- Bộ GT-VT vừa có văn bản chấp thuận danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc dự án thành phần 4, dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1.

Cụ thể, Bộ GT-VT chấp thuận sẽ ưu tiên đầu tư khu xử lý vệ sinh tàu bay số 1, khu vực bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất, khu cung cấp suất ăn trên tàu bay, trung tâm điều hành của các hãng hàng không, khu bảo trì tàu bay (hangar). Danh mục này do Cục Hàng không Việt Nam đề xuất nhằm đảm bảo mục tiêu đầu tư, xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 là cảng hàng không quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực với công suất 25 triệu khách/năm.

Trước đó, Bộ GT-VT có văn bản yêu cầu thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án thành phần 1 và 4, dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Với dự án thành phần 1, Bộ GT-VT giao Vụ KH-ĐT chủ trì tham mưu Bộ GT-VT phối hợp với các bộ, ngành liên quan để triển khai các tiểu dự án thành phần đồng bộ với tiến độ dự án thành phần 3. Đồng thời, hướng dẫn Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư dự án nhà làm việc của Cảng vụ Hàng không tại sân bay Long Thành. Đối với dự án thành phần 4, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì thực hiện các thủ tục để lựa chọn các nhà đầu tư. Khẩn trương hoàn thiện thông tư về lựa chọn nhà đầu tư.

Theo chủ trương đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án được phân chia thành 4 dự án thành phần bao gồm: dự án thành phần 1 - các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; dự án thành phần 2 - các công trình phục vụ quản lý bay; dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không; dự án thành phần 4 - các công trình khác.

Về chủ đầu tư, theo quyết định của Thủ tướng, dự án thành phần 1 giao cho các cơ quan quản lý nhà nước liên quan (hải quan, công an, công an cửa khẩu, cảng vụ, kiểm dịch y tế động vật/thực vật) bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư các công trình bảo đảm tiến độ. Trường hợp các cơ quan không có khả năng bố trí vốn, các cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ (BTL) hoặc hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT); dự án thành phần 2 do Tổng công ty Quản lý bay (VATM) làm chủ đầu tư; dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư; đối với dự án thành phần 4, nhà đầu tư sẽ do Bộ GT-VT chủ trì tổ chức lựa chọn.  

P.T

Tin xem nhiều