En

Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống giai đoạn 2021-2030

07:09, 24/09/2021

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 11444/KH-UBND về triển khai thực hiện chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 11444/KH-UBND về triển khai thực hiện chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực hệ thống nghiên cứu, chọn tạo, chuyển giao, sản xuất, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tăng nhanh năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, hiệu quả sản xuất; góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Trong đó, ưu tiên bảo tồn các nguồn gen như: trà Phú Hội, thần xạ hương, các loài lan 1 lá, ươi rừng, bưởi đường lá cam; cung cấp nguồn gen và cơ sở dữ liệu khoa học nhằm phục vụ nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội. Khảo nghiệm các giống cây trồng mới như: bơ Hass, thanh long vỏ vàng, dứa MD2, chanh dây và một số giống tiềm năng khác mà thị trường thế giới ưa chuộng. Xây dựng các vườn ươm cây ăn trái và cây công nghiệp lâu năm; tăng nhanh tỷ lệ sử dụng giống đúng tiêu chuẩn cho cả lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt, thủy sản và lâm nghiệp theo hướng tăng dần theo từng năm.

Chương trình sẽ thực hiện điều tra hiện trạng sử dụng cây, con giống trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, chú trọng bảo tồn, phát triển và khai thác nguồn gen đồng thời phát triển sản xuất giống. Nhiều giải pháp khác cũng được quan tâm triển khai như: khuyến nông về giống, xúc tiến thương mại về giống, hợp tác quốc tế về giống, quản lý về giống... Sở NN-PTNT được giao chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch trên.     

Bình Nguyên

Tin xem nhiều