Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử

11:08, 31/08/2021

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ký Kế hoạch số 10318/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21-7-2021 của Bộ Thông tin-truyền thông phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 10318/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21-7-2021 của Bộ Thông tin - truyền thông phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

Đây là kế hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế số, nâng cao đời sống cho người dân; ứng dụng nền tảng công nghệ số để thay đổi tư duy, phương thức, quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của cách làm truyền thống; tiên phong ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ nông sản, chuyển đổi việc mua bán trên nền tảng công nghệ số (sàn thương mại điện tử) như: postmart.vn, voso.vn, ecdn.vn

Triển khai phát triển cửa hàng số cho hộ sản xuất nông nghiệp liên kết, trao đổi, mua bán nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra trên các sàn thương mại điện tử; phát triển người mua thông qua sàn thương mại điện tử; định vị địa chỉ số, xác định nguồn gốc sản phẩm, dùng công nghệ số để kết nối người bán và người mua, phát triển tài khoản thanh toán điện tử. Hướng dẫn người dân nhận biết về lợi ích của việc đưa sản phẩm lên cửa hàng số, nâng cao ý thức về chất lượng sản phẩm; thông qua cửa hàng số, người dân có thể mua và bán sản phẩm trên không gian mạng. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Đồng Nai ra ngoài tỉnh và các nước trên thế giới.

Đối tượng tham gia kế hoạch là các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch, mua bán trên sàn thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Các sàn thương mại điện tử tham gia kế hoạch hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp quảng bá sản phẩm nông nghiệp, giao dịch mua bán trên sàn thương mại điện tử. Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách, bố trí nguồn lực để triển khai các hoạt động hỗ trợ cho các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch thương mại điện tử.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều