Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ"

08:08, 24/08/2021

(ĐN) - Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành quyết định hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

(ĐN) - Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành quyết định hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Công nhân Công ty CP công nghiệp chính xác Vpic làm việc theo phương án “3 tại chỗ” tại công ty
Công nhân Công ty CP công nghiệp chính xác Vpic làm việc theo phương án “3 tại chỗ” tại công ty

Theo đó, đối tượng được hưởng hỗ trợ là đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng phí Công đoàn, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/lần, thời điểm thực hiện hỗ trợ được tính từ ngày quyết định có hiệu lực.

Nguồn kinh phí hỗ trợ do Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp và đảm bảo sau khi cấp số dư tại đơn vị còn tối thiểu 1 tỷ đồng.

Trường hợp Công đoàn cấp trên cơ sở không đủ nguồn để cấp hỗ trợ thì LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bù từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị để Công đoàn cấp trên cơ sở cấp đủ cho Công đoàn cơ sở.

L.M

Tin xem nhiều