Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghiên cứu bổ sung khung chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với dự án xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

01:07, 29/07/2021

(ĐN)- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5104/VPCP-CN ngày 27-7-2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 và tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành…

(ĐN)- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5104/VPCP-CN ngày 27-7-2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 và tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành…

Sơ đồ hướng tuyến hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành
Sơ đồ hướng tuyến hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành

Theo đó, Phó Thủ tướng giao các bộ liên quan nghiên cứu kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai các hạng mục của Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, bảo đảm giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, chủ động xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Tờ trình số 7350/TTr-UBND ngày 29-6-2021 bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng chung khung chính sách của Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đối với tiểu dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 2 tuyến đường kết nối sân bay.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều