Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai giãn cách xã hội thêm 15 ngày

06:07, 31/07/2021

(ĐN)- Ngày 30-7-2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 2-8-2021...

* Huy động tất cả nguồn lực tham gia chống dịch

(ĐN)- Ngày 30-7, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đường phố Biên Hòa vắng lặng những ngày thực hiện giãn cách xã hội
Đường phố Biên Hòa vắng lặng những ngày thực hiện giãn cách xã hội

[links()]Theo đó, tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 8-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 2-8-2021.

UBND các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện triệt để các quy định về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình. Thực hiện triệt để yêu cầu, quy định phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nơi nào để xảy ra tình trạng tụ tập, vi phạm giãn cách với bất kỳ lý do nào đều bị xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu và những người có liên quan tại địa phương nơi đó.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thực hiện theo 1 trong 3 phương án: “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ); “1 cung đường, 2 địa điểm” (1 cung đường là chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển công nhân tập trung từ nơi lưu trú đến nơi sản xuất, 2 địa điểm là nơi lưu trú tập trung người lao động của từng doanh nghiệp riêng biệt và nơi sản xuất của doanh nghiệp); hoặc linh động áp dụng cùng lúc 2 phương án nêu trên.  Thời gian áp dụng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 2-8-2021.

Nhân viên y tế trạm y tế P.Trảng Dài làm việc hết công suất trong những ngày này để bóc tách F0 trong cộng đồng
Nhân viên y tế trạm y tế P.Trảng Dài làm việc hết công suất trong những ngày này để bóc tách F0 trong cộng đồng

Giao Sở LĐ-TBXH (quản lý doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp), Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai (quản lý doanh nghiệp trong khu công nghiệp) chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai, hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện nội dung nêu trên theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, thời gian áp dụng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 2-8-2021, trừ các lực lượng: Cấp cứu, cứu hỏa, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh; Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; lực lượng xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật;

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước có giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (các sở ban ngành và tương đương, UBND cấp huyện và cấp xã) về thực hiện công tác phòng chống dịch hoặc các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của đơn vị, địa phương; Các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện “1 cung đường, 2 địa điểm”; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tiếp tục dừng các cơ sở, các hộ kinh doanh đồ ăn thức uống, kể cả mua hàng mang về cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương huy động tất cả mọi nguồn lực, phân công đúng người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp tăng cường thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan khác về phòng, chống dịch. Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt cơ sở để đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, sát với tình hình thực tế diễn biến dịch hiện nay để vận động doanh nghiệp, nhân dân tự giác thực hiện triệt để các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm giãn cách trên toàn tỉnh.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều