Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm dừng tiếp cá nhân, tổ chức đến làm việc trực tiếp tại Cục Thuế Đồng Nai

07:06, 14/06/2021

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, tránh lây lan trong cộng đồng, Cục Thuế Đồng Nai vừa có thông báo, kể từ ngày 14-6-2021 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng tiếp các cá nhân, tổ chức đến làm việc trực tiếp với các bộ phận thanh tra kiểm tra, kê khai và quản lý nợ và các bộ phận khác (nếu có) tại trụ sở cơ quan Cục Thuế Đồng Nai.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, tránh lây lan trong cộng đồng, Cục Thuế Đồng Nai vừa có thông báo, kể từ ngày 14-6-2021 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng tiếp các cá nhân, tổ chức đến làm việc trực tiếp với các bộ phận thanh tra kiểm tra, kê khai và quản lý nợ và các bộ phận khác (nếu có) tại trụ sở cơ quan Cục Thuế Đồng Nai. Khi cần liên hệ đề nghị người nộp thuế gọi số điện thoại 02513.846718 để được hướng dẫn liên hệ bộ phận có liên quan.

 Đối với hồ sơ liên quan đến công tác đăng ký thuế như: đăng ký mã số thuế, điều chỉnh thông tin, hoàn thuế, cấp chứng từ khấu trừ, thay đổi thông tin liên quan mã số thuế..., liên hệ phòng Kê khai và kế toán thuế qua các số điện thoại 02513.847828 (kê khai), 02513.846774 (hoàn thuế). Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, đề nghị người nộp thuế liên hệ Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại 02513.847831 (bộ phận tiếp nhận hồ sơ)...

Nhật Quỳnh

Tin xem nhiều