Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghĩa tình người Kinh Bắc

09:06, 04/06/2021

Thực hiện chủ trương về phòng, chống COVID-19 "chống dịch như chống giặc", Hội đồng hương Hà Bắc - tỉnh Đồng Nai đã tuyên truyền, vận động gia đình hội viên đang sinh sống, lao động và công tác ở Đồng Nai thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi cư trú.

Thực hiện chủ trương về phòng, chống COVID-19 “chống dịch như chống giặc”, Hội đồng hương Hà Bắc - tỉnh Đồng Nai đã tuyên truyền, vận động gia đình hội viên đang sinh sống, lao động và công tác ở Đồng Nai thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi cư trú.

Đặc biệt, với tinh thần “tương thân, tương ái” hướng về cội nguồn, các gia đình hội viên đã chia sẻ khó khăn của người dân vùng dịch ở quê nhà Bắc Ninh - Bắc Giang, với số tiền 150.000.000 đồng (đợt I) nhằm góp phần đảm bảo đời sống, sức khỏe và chiến thắng dịch COVID-19. 

Hoài Đăng

Tin xem nhiều