Báo Đồng Nai điện tử
En

Trồng cây xanh cho nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

10:04, 22/04/2021

(ĐN) - Ngày 20-4, Ban Chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề xuất tiêu chí trồng cây xanh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

(ĐN) - Ngày 20-4, Ban Chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề xuất tiêu chí trồng cây xanh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề xuất tiêu chí trồng cây xanh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề xuất tiêu chí trồng cây xanh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh trồng mới được 355 ha rừng tập trung, gồm 185 ha rừng đặc dụng, 155 ha rừng phòng hộ, 15 ha rừng sản xuất. Ngoài ra, diện tích trồng lại sau khai thác là 4.560 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 29% vào năm 2020. Kết quả trồng cây phân tán chủ yếu thông qua phong trào “Tết trồng cây” được phát động hàng năm, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua đã trồng hơn 2 triệu cây phân tán các loại như: sao, dầu, xà cừ, keo lai… Tỷ lệ cây sống sau trồng đạt bình quân 70%. Tuy nhiên, công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng ở một số nơi chưa được quan tâm, hiệu quả còn hạn chế.

Triển khai chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, Đồng Nai dự kiến sẽ trồng 18 triệu cây, trong đó có hơn 13,5 triệu cây phân tán, hơn 4,4 triệu cây trồng rừng tập trung, rừng phòng hộ. Trong khi trên thực tế, các địa phương chỉ đăng ký kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 là hơn 6,6 triệu cây, chưa đạt so với chương trình đề ra.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp về những mặt tích cực cũng như khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện trồng cây xanh, cũng như giải pháp thực hiện trong giai đoạn mới. Ở đây cần cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ trồng cây xanh gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân vì đây chính là lực lượng quan trọng để thực hiện, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường.  

Bình Nguyên - Ngọc Liên

Tin xem nhiều