Báo Đồng Nai điện tử
En

Giá trị sản xuất của ngành Công nghiệp hỗ trợ đạt trên 111 ngàn tỷ đồng

07:04, 22/04/2021

(ĐN)- Theo Sở Công thương, giá trị sản xuất của ngành Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh là hơn 111 ngàn tỷ đồng, chiếm hơn 20% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Đồng Nai đã thực hiện chính sách ưu tiên thu hút dự án trên lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ từ hơn 10 năm nay.

(ĐN)- Theo Sở Công thương, giá trị sản xuất của ngành Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh là hơn 111 ngàn tỷ đồng, chiếm hơn 20% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Đồng Nai đã thực hiện chính sách ưu tiên thu hút dự án trên lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ từ hơn 10 năm nay. Do đó, tỉnh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ. Các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đa số có máy móc, công nghệ sản xuất hiện đại nên hàng hóa làm ra hơn 60% xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu. Có nhiều doanh nghiệp thuộc công nghiệp hỗ trợ đã tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu với nhiều ngành quan trọng như: sản xuất máy bay, ô tô, robot, máy móc công nghệ 4.0...     

Uyển Nhi

Tin xem nhiều