Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện các đề án

02:04, 01/04/2021

(ĐN)- Sáng 1-4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Kết luận số 43-KL/TU, ngày 39-9-2016 và Kết luận số 55-KL/TU, ngày 18-6-2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

(ĐN)- Sáng 1-4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 39-9-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đề án Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Đề án 43); Kết luận 55-KL/TU ngày 18-6-2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đề án Công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Đề án 55).

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, qua 5 năm thực hiện Đề án 43 đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng về phụ nữ và công tác phụ nữ. Từ đó, phát huy toàn diện vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Chính quyền các cấp đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới; triển khai thực hiện nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ phụ nữ trong lao động, đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe… Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội LHPN các cấp hoạt động.

MTTQ, cùng các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tích cực tuyên truyền triển khai đề án và phối hợp với Hội LHPN làm tốt công tác vận động, tập hợp quần chúng là phụ nữ vào tổ chức Hội… Các cấp Hội LHPN đã chủ động, tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của đề án; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phụ nữ…

Qua 6 năm thực hiện Đề án 55, nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thanh niên và các nhóm thanh niên có chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào thực chất hơn. Chính quyền các cấp đã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển. MTTQ và các đoàn thể tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp trong việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng sống của thanh niên theo hướng sống đẹp, sống có ích, nhằm phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của thanh niên trong tham gia thực hiện các phong trào cách mạng tại địa phương, giúp thanh niên phát triển toàn diện. Các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thanh niên trên địa bàn…

Phụ nữ dân tộc K’ho tại xã Phú Bình (H.Tân Phú) học nghề may để có việc làm ổn định (Ảnh tư liệu: H.Thảo)
Theo đánh giá của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thì tỷ lệ lao động nữ được học nghề vẫn chưa đạt chỉ tiêu. Trong ảnh: Phụ nữ dân tộc K’ho tại xã Phú Bình (H.Tân Phú) học nghề may để có việc làm ổn định (Ảnh tư liệu: H.Thảo)

Theo đánh giá của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua 5 năm thực hiện Đề án 43 và 6 năm thực hiện Đề án 55 vẫn còn có những chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó, Đề án 43 có 3/13 chỉ tiêu cụ thể chưa đạt (gồm: tỷ lệ tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội; tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh, huyện; tỷ lệ nữ là lãnh đạo chủ chốt), 2/13 chỉ tiêu không đánh giá được kết quả (gồm: tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề, giải quyết việc làm), 3/23 chỉ tiêu cho các nhóm phụ nữ chưa đạt (gồm: tỷ lệ lao động nữ được học nghề, tỷ lệ nữ là tiến sĩ, thành lập và duy trì hoạt động của các CLB nữ doanh nhân). Đối với đề án 55, còn 2 chỉ tiêu trọng tâm của đề án chưa đạt (gồm: cán bộ trẻ từ 25-35 tuổi tham gia cấp ủy, trong các cơ quan nhà nước; tập hợp thanh niên công nhân là lao động nhập cư tham gia tổ chức Đoàn, Hội); một số chỉ tiêu của từng nhóm thanh niên chưa đạt hoặc đạt rất thấp…

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương đã thảo luật chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, những giải pháp hiệu quả đang được áp dựng tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy khẳng định, 2 đề án có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy, phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên. Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện 2 đề án là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc triển khai đề án sẽ phải triển khai trong hình thái mới, điều kiện mới và cách làm mới.

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh và Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy vai trò chủ công trong thực hiện đề án. Trong đó, quan trọng nhất là các cấp ủy Đảng cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án. Sau hội nghị, Ban dân vận Tỉnh ủy chủ trì tham mưu điều chỉnh nội dung đề án để Ban thường vụ xem xét trước khi trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, phải xây dựng được tính đặc thù của từng đối tượng thanh niên, phụ nữ; điều chỉnh những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phù hợp với thực tế của tỉnh…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều