Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai quy hoạch 9 kho xăng dầu

09:04, 19/04/2021

(ĐN)- Căn cứ theo quyết định của Chính phủ về quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Đồng Nai quy hoạch 9 kho xăng dầu thương mại ở TP.Biên Hòa, H.Nhơn Trạch và H.Long Thành.

(ĐN)- Căn cứ theo quyết định của Chính phủ về quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Đồng Nai quy hoạch 9 kho xăng dầu thương mại ở TP.Biên Hòa, H.Nhơn Trạch và H.Long Thành. Các kho xăng dầu được quy hoạch có tổng công suất hơn 620 ngàn m3 và chủ yếu nằm ở địa bàn H.Nhơn Trạch.

Một số kho xăng dầu có công suất lớn là kho Phú Hữu tại xã Phú Hữu (H.Nhơn Trạch), tổng công suất 180 ngàn m3, chia làm hai giai đoạn để đầu tư từ năm 2017-2020 hoàn thành kho có sức chứa 100 ngàn m3 và năm 2021-2025 là 80 ngàn m3. Kho Nhơn Trạch Comeco tại xã Phú Đông (H.Nhơn Trạch) có tổng công suất 100 ngàn m3; kho Nhơn Trạch Thái Sơn B.Q.P tại xã Phú Đông (H.Nhơn Trạch), công suất 90 ngàn m3. Kho xăng dầu Hải Hà của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, quy mô 99,8 ngàn m3 ở xã Phước Khánh (H.Nhơn Trạch).

                                                                       Khánh Minh

Tin xem nhiều