Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu chí Thủ tục hành chính công và Quản trị điện tử của Đồng Nai tăng điểm nhẹ

03:04, 25/04/2021

(ĐN) - Theo báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020 vừa được công bố mới đây, tổng điểm chỉ số PAPI của tỉnh Đồng Nai đạt 42.51 điểm, thuộc nhóm trung bình thấp.

(ĐN) - Theo báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020 vừa được công bố mới đây, tổng điểm chỉ số PAPI của tỉnh Đồng Nai đạt 42.51 điểm, thuộc nhóm trung bình thấp. So với năm 2019, chỉ số PAPI của tỉnh đã giảm điểm và giảm 1 nhóm hạng (43.95 điểm, nhóm trung bình cao). Trong đó, chỉ có tiêu chí Thủ tục hành chính công và Quản trị điện tử tăng điểm nhẹ, các lĩnh vực khác đều giảm điểm và giảm nhóm hạng.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tại tiêu chí thủ tục hành chính công, đánh giá của người dân về chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng thực và các thủ tục khác tại cấp xã đều cải thiện. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng thuộc 5 địa phương dẫn đầu về mức độ "Tiếp cận dịch vụ tư pháp" theo đánh giá của người dân.

Tuy đánh giá chung về hiệu quả quản trị điện tử của tỉnh có cải thiện, song việc cải thiện chủ yếu tại mức độ sử dụng internet của người dân; mức độ sử dụng cổng thông tin điện tử và phúc đáp qua cổng thông tin điện tử vẫn ở mức thấp, cần nhiều cải thiện.

Chỉ số PAPI năm 2020 phản ánh, đánh giá về hiệu quả quản trị công và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền trên cơ sở khảo sát 14.732 người dân được chọn ngẫu nhiên trong dân cư về 8 lĩnh vực: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử.

Việc công bố chỉ số PAPI  đã đưa ra một số chỉ báo quan trọng giúp chính quyền các tỉnh, thành phố trên cả nước đưa ra các giải pháp góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của chính quyền, và cung ứng dịch vụ công căn bản chất lượng hơn.

Thảo Lâm

 

Tin xem nhiều