En

Tiếp tục hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nữ trí thức

08:03, 07/03/2021

(ĐN) - Ngày 6-3, tại Khu du lịch Văn Thánh (TP.HCM), Hội Nữ trí thức TP.HCM và Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa 2 đơn vị giai đoạn 2018-2020.

 

(ĐN) - Ngày 6-3, tại Khu du lịch Văn Thánh (TP.HCM), Hội Nữ trí thức TP.HCM và Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa 2 đơn vị giai đoạn 2018-2020.

Bà Lê Thị Thái (giữa), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và NGUT-TS Nguyễn Thị Thu Lan (bìa trái) tặng hoa chúc mừng PGS.TS Trương Thị Hiền (bìa phải), Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM vừa đạt giải thưởng Nguyễn Thị Định của Hội LHPN TP.HCM
Bà Lê Thị Thái (giữa), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và NGUT-TS Nguyễn Thị Thu Lan (bìa trái) tặng hoa chúc mừng PGS.TS Trương Thị Hiền (bìa phải), Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM vừa đạt giải thưởng Nguyễn Thị Định của Hội LHPN TP.HCM

NGUT-TS Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai cho biết, nhằm tăng cường sự giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong các hoạt động, tháng 3-2018, Hội Nữ trí thức TP.HCM và Hội Nữ trí thức Đồng Nai đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020.

Theo đánh giá của 2 đơn vị, sau 3 năm phối hợp thực hiện, Hội Nữ trí thức TP.HCM và Hội Nữ trí thức Đồng Nai đã phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn nâng cao nhận thức xã hội về bình đẳng giới, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các giá trị đạo đức, hành vi văn hóa phù hợp với thời kỳ CNH, HĐH đất nước, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, 2 đơn vị cũng đã tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội; nghiên cứu đề xuất các chính sách, luật pháp liên quan đến lao động nữ, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, trong giai đoạn 2018-2020, Hội Nữ trí thức Đồng Nai và Hội Nữ trí thức TP.HCM đã phối hợp tổ chức các hoạt động hội thảo, nghiên cứu khoa học…

Trên cơ sở kết quả phối hợp giữa 2 đơn vị, giai đoạn tới đây, 2 đơn vị không ký kết chương trình phối hợp nhưng vẫn sẽ duy trì mối liên hệ, hỗ trợ nhau trong các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nữ trí thức.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều