Báo Đồng Nai điện tử
En

Sự kiện trong tuần (Từ ngày 8 đến 14-3-2021)

07:03, 07/03/2021

- Ngày 11-3: Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (không thường kỳ); lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo về các dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; họp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

* Trong nước:

- Ngày 8 và 9-3: Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

* Trong tỉnh:

- Ngày 8-3: Họp Hội đồng Thẩm định kinh phí quy hoạch tỉnh; lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

- Ngày 9-3: Họp triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ; lãnh đạo tỉnh làm việc với Công ty CP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An; lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025.

- Ngày 10-3: Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan tổ chức để thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; họp Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh; lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo lĩnh vực điện năng; lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học; họp Hội đồng Tư vấn xuất bản tỉnh; lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo đề án xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề.

- Ngày 11-3: Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (không thường kỳ); lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo về các dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; họp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Ngày 12-3: Họp HĐND tỉnh (không thường kỳ).             

  Lâm Viên

Tin xem nhiều